חמרה

חמרה

אפשרויות אריזה והובלה
 • :תכונות ושימושים

  טקסט להמחשה
  חסכון במים – מקטין את הצורך בהשקיה
  מניעת עשבייה וצורך בעבודות גיזום וניקוש
  שמירה על ניקיון קירות הבית
  לא מצריך תחזוקה שוטפת
  מסייע לוויסות הטמפרטורות לקרקע

טלפון : 04-6960191   |  פקס: 04-6960236   |    אימייל: tuff@tuff.co.il

 • Facebook Social Icon