גינון>

אודות הקומפוסט

 

אודות הקומפוסט

 

מהו קומפוסט?

קומפוסט הינו זבל אורגני שעובר תהליך של עיבוד הנקרא: קומפוסטאציה. התהליך מתנהל בתנאים מבוקרים. החומר הסופי המתקבל עשיר ביסודות הזנה הדרושים לצמחים לגדול ולפרוח: חנקן, זרחן ואשלגן. הזבל הוא בדרך כלל חומר צמחי שפורק בחלקו ע"י בעל החיים שניצלו בעיקר את החומר האורגאני. בעלי החיים בעת אכילתם משאירים בעיקר תאית למחצה וליגנין. הזבל עצמו מכיל גם מיקרואורגניזימים ואלה ממשיכים בתהליך הפירוק של החומר האורגני.

מקורות לייצור קומפוסט:

1. זבל רפתות.
2. זבל חצרות.
3. זבל מפרדה.
4. זבל עופות.
5. זבל כבשים, סוסים.
6. זבל צמחי: קש, נסורת, גזם מרוסק, גפת ענבים.
7. מצע גידול פטריות(על בסיס קש זבל וכבול).
 

הערה: קיימים גם מקורות נוספים כגון: בוצת שפכים, אשפת ערים, אולם לא כל המדדים שקיימים בקומפוסטים הרגילים מתקיימים בהם, ויש להקפיד בהם שבעתיים!

 

היתרונות בשימוש בקומפוסט:

1. חומר הזנה: הקומפוסט מהווה מקור למיקרו אלמנטים וליסודות קורט. אלו מרכיבים הנצרכים
    ע"י הצמחים והמשתחררים בהדרגה עם הזמן בתהליך המינרליזציה(פרוק).
2. הקומפוסט משפר זמינותיסודות ההזנה כגון זרחן או מיקרו אלמנטים שעלולים להיות בלתי
    זמינים בקרקעות בעלות PH בסיסי (כמו הקרקעות בארץ) והופכים זמינים הודות לנוכחות
    הקומפוסט בהן.
3. הקומפוסט מעודד צמיחהבאמצעות ההורמוניםוהתרכובות האורגניות שבו.
4. הקומפוסט מעודדגידול שלשולים התורמים לטיוב הקרקע ופריכותה.
5. הקומפוסט מסייע בדיכוי מחלות קרקע הפוגעות בשורשי הצמחים.
6. הקומפוסט מעלה את אחוז החומר האורגני בקרקע, משפר את המבנה התלכידי של
    החלקיקים ובכך משפר גם את הניקוזשמאפשר חדירת חמצן לבית השורשים.
  

יישום הקומפוסט:

הקומפוסט איננו מגיב כפי שמגיב הדשן הכימי. הקומפוסט מגיב לאט ולאורך זמן במתינות. הקומפוסט מספק מזון לצמחים באופן מאוזן ומעשיר את הקרקע בתרכובות אורגניות.

בקרקעות שמעולם לא קיבלו זיבול מומלץ לתת כמות גדולה יותר של קומפוסט לשיפור הפוריות של הקרקע.

קרקעות המטופלות דרך קבע מומלץ לתת מינונים נמוכים יותר בהתאם להוראות המופיעות ע"ג האריזה.

ניתן ליישם קומפוסט בכול עונות השנה.

יש לפזרו באופן אחיד ולהצניעו לעומק של כ - 20 ס"מ כדי שיפעל בשכבה המאווררת של הקרקע.

טיפול בעצים: ניתן לשלב קומפוסט בתחתית בור הנטיעה ובהמשך להצניע סביב לעץ מדי שנה.

קומפוסט שאיננו מוצנע בקרקע יש לחפות כדי לשמור על לחותו.


 תהליך הקומפוסטציה:

התהליך מורכב מ- 4 שלבים:

1. השלב המזופילי - שלב ראשוני האורך מספר ימים ובמהלכו מתפרקים חומרים זמינים (חומצות
    אמינו וסוכרים) תהליך זה מתבצע ע"י חיידקים מזופיליים המתקיימים בטמ' הסביבה.
2. השלב הטרמופילי - במהלך שלב זה עולה הטמפרטורה עד כדי 70 מעלות. התהליך מתקיים
    באמצעות חיידיקים טרמופיליים אוהבי חום. שלב זה אורך מספר חודשים. בשלב זה מפרקים
    החיידקים חומרים איטיי פירוק כגון: ליגנין, צלולוז, המי צלולוז.האמוניה משתחחרת בשלב זה
    מהחלבונים.
3. שלב ההתקררות - הטמפרטורה יורדת ומתחדשת פעילות מיקרואורגניזמים מזופיליים. קצב
    הפירוק דועך.
4. שלב ההבשלה - השלב המסיים את התהליך. שלב זה נמשך מספר שבועות והחומר נמצא
    בטמפ' של כ 30 מעלות. בשלב זה חלה התייצבות של תוצרי הקומפוסט ביניהם הומוס
    וחומרים אנטיביוטיים.


1תוצאות הקומפוסטציה:

1. נפח הערימה קטן ב- % 50-60.

2. בתהליך הטרמופילי מושמדים גורמי פאתוגנים ( מחלות ) וזרעי עשבים.

3.  בקומפוסט עשוי כהלכה אין זבובים ואין ריח.

4.  בסיום התהליך צבע הקומפוסט חום כהה, ומרקם מפורר. אינו חם.

5.  ניתן להכין ערימת קומפוסט ממספר סוגי פסולת, ביחסים הרצויים לקבלת תוצר סופי.

 

מדדים הנבדקים בקומפוסט שסיים תהליך:

מדדים פיזיקליים:  אחוז רטיבות, משקל.
 מדדים כימיים :   מליחות, PH, אחוז חומר אורגני/אפר, תכולת חנקן, זרחן, אשלגן, יחס
                          פחמן/חנקן.        

 

על מה נקפיד בזמן קניית קומפוסט?

ספק אמין.
צבע כהה, לא חם, ללא ריח, ללא זבובים,ללא עשבים, מרקם מפורר.
נקי מאדמה וגופים זרים ( אבנים, זכוכיות, פלסטיקים).
מליחות ו- PH בתחום הרצוי. זמינות גבוהה  של יסודות הזנה.

כתבה: אורנה דובדבני - אגרונומית.

 
 
בניית אתריםבניית אתרים
 
                                       טוף מרום גולן טל 04-6960191/2 פקס: 04-6960236